Op basis van dokumentatie wordt een zo divers en actueel mogelijk programma samengesteld waarbij de mogelijkheid open wordt gehouden eventueel snel te kunnen reageren op ontwikkelingen die zich aandienen. Criterium is hierbij kwaliteit,originaliteit en actualiteit.

Een concept idee of voorstel wordt nog niet gevraagd daar de selectie gericht is op de kwaliteit van  eerder gemaakte kunstwerken en installaties van de kunstenaar.

De kunstenaar wordt na selectie de vrije hand gegeven een concept te ontwikkelen en te presenteren.

De uiteindelijke inhoud/resultaat wordt verantwoord  t.o.v. subsidiegevers door kunstenaarsinitiatief MIKC, vertegenwoordigd op dit moment door:
Philomeen Raemaekers, Mez Dickson, Bertine Bosch, Myrna Joy Hofman, Bert Meinen, Hajo Berkhout.